Sākusies pieteikšanās doktoranturas studijām Latvijas Universitātē

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs


19. augustā sākusies pieteikšanās doktoranturas studijām Latvijas Universitātē, kas ilgs līdz 21. augustam. Latvijas Universitātē var pieteikties 24 doktora studiju programmās, kurās kopumā ir pieejama 131 valsts finansēta studiju vieta.

Visas 13 LU fakultātes piedāvā 24 doktora studiju programmas. Studiju ilgums doktorantūrā ir trīs līdz četri gadi. Studiju laikā doktorantam jāizstrādā un jāaizstāv promocijas darbs.

Pieteikties studijām var Akadēmiskajā departamentā, Raiņa bulv. 19, 243. kab., no 19. līdz 21.augustam, iestājpārbaudījumi (pārrunas) notiks no 31. augusta līdz 4. septembrim, rezultāti tiks paziņoti līdz 11. septembrim, bet laikā no 21. līdz 25.septembrim jāreģistrējas studijām.

2014. gada nogalē doktorantūras programmās LU studēja 804 doktoranti, tika aizstāvēti 106 promocijas darbi. Vislielākais aizstāvēto promocijas darbu skaits bija bioloģijā – 12, vadībzinātnē – 10 un fizikā – 7. 2014. gadā LU bija 18 doktorantūras skolas, kas nodrošina doktora studiju programmu starpdisciplinaritāti.

Doktorantūras studentiem pieejams arī finansiālais atbalsts. Viņi, tāpat kā pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmu studenti, var pretendēt uz valsts finansēto stipendiju, kā arī pieteikties LU Fonda stipendijām.

Vairāk informācijas par pieteikšanos.