Par Latvijas Universitātes rektoru ievēlēts prof. Indriķis Muižnieks

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs


Ceturtdien, 4. jūnijā, Latvijas Universitātē (LU) notika LU Satversmes sapulces sēde, kurā par Universitātes rektoru uz nākamajiem četriem gadiem ievēlēts LU zinātņu prorektors prof. Indriķis Muižnieks. Uz rektora amatu pretendēja arī Datorikas fakultātes dekāns prof. Juris Borzovs.

Par prof. Muižnieku balsoja 178 Satversmes sapulces dalībnieki, pret 104, par prof. Borzovu balsoja 76, pret 206. LU Satversmes sapulcē ir 300 dalībnieku, vēlēšanu biļetenus aizpildīja un balsošanā piedalījās 284 dalībnieki.

Muižniekam iepriekš oficiāli atbalstu pauda arī Studentu padome.

Indriķis Muižnieks ir Bioloģijas fakultātes profesors un līdz šim strādājis par LU zinātņu prorektoru.

Rektoru LU Satversmes sapulce ievēl uz četriem gadiem. Rektora vēlēšanas notiek aizklāti. Par ievēlētu rektora amatā atzīstams pretendents, kurš saņēmis vairāk par pusi balsu no to Universitātes Satversmes sapulces dalībnieku skaita, kas piedalījušies vēlēšanās.

Iepriekšējos astoņus gadus Latvijas Universitāti vadīja profesors Mārcis Auziņš, kas šajās vēlēsanās nevarēja kandidēt.

Plašāka informācija par Latvijas Universitātes rektora vēlēšanām www.lu.lv/velesanas.