Studenti, kas nevarēs ierasties uz izlaidumu, diplomu varēs saņemt vēlāk – sākot no 6. jūlija


Ja students kādu iemeslu dēļ nav varējis saņemt diplomu izlaiduma svinīgajā aktā, sākot ar 6. jūliju to varēs izdarīt 117. kabinetā Raiņa bulvārī 19, skaidro Iraida Neimane, LU akadēmiskā sekretāre.

Pieņemšanas laiki, kuros iespējams saņemt diplomu:

Pirmdienās un trešdienās: 9.00 – 12.00
Otrdienāsun piektdienās: 13.00 – 16.00
Ceturtdienās: 15.00 – 19.00

Diplomus izsniegšot, ja personiski, uzrādot pasi vai personas apliecību (ID karti), vai pilnvarotajai personai, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru un pilnvarotās personas pasi vai personas apliecību (ID karti)

Šī gada izlaidumu grafiks apskatāms šeit. Pirmais izlaidums paredzēts jau 5. jūnijā, kad diplomus saņems “Uzturzinātnes” maģistra programmas absolventi, savukārt kā pēdējie šogad augstskolas beigšanas dokumentus saņems un izlaidumu svinēs Fizikas un matemātikas, kā arī Datorikas fakultātes absolventi 2. jūlijā.