Latvijas Studentu apvienība atklāj konsultatīvo tālruni un atbildēs uz reflektantu jautājumiem

RIK_Facebook
Savu darbību uzsākusi Latvijas Studentu apvienības (LSA) ikgadējās Reflektantu informatīvās kampaņas “Augstskolu anatomija” konsultatīvā tālruņa līnija, kas būs pieejama līdz vasaras beigām, informē LSA. Latvijas Studentu apvienības aktīvisti atbildēs uz reflektantu jautājumiem par studiju un augstākās izglītības aktualitātēm Latvijā.

Kur meklēt informāciju par augstskolām un to studiju programmām un kā izvēlēties īsto? Ko darīt, ja vēl neesi izlēmis kur doties studēt? Kā kvalitatīvi izmantot laiku studējot, un kādās papildus aktivitātēs ir vērts piedalīties? Uz vidusskolu absolventu jautājumiem atbildēs dažādu augstskolu studenti, kuri darbam sagatavoti projekta ievaros notiekošos semināros, kā arī uzkrājuši pieredzi darbā gan savas augstskolas, gan Latvijas studentu organizācijās. Konsultantu sagatavošana darbam norit ciešā sadarbībā ar Nacionālās Izglītības iespēju datu bāzi (www.niid.lv), kuras speciālisti iepazīstina studentus ar savu darba ikdienu, skaidrojot reflektantu un citu interesentu konsultēšanu saistībā ar karjeras izvēli un studijām saistītu jautājumu un situāciju risināšanu. Komplicētu jautājumu risināšanā konsultantiem palīgā dosies Latvijas Studentu apvienības vecbiedri, kā arī projekta ietvaros ir izveidots saziņas tīkls ar Latvijas augstskolu pašpārvaldēm.

Latvijas Studentu apvienība aicina topošos studentus uzdot sev aktuālos jautājumus, zvanot konsultantiem uz telefonu 22016114 vai sūtot e–pastu rik@lsa.lv. Mājaslapā www.augstskoluanatomija.lv ir apkopoti reflektantu visbiežāk uzdotie jautājumi, kā arī noderīga informācija par augstākās izglītības izvēli un karjeras iespējām.

Reflektantu informatīvā kampaņa “Augstskolu anatomija” ir tradicionāls Latvijas Studentu apvienības konsultatīvs projekts, kas izglīto kā topošos, tā esošos studentus, kuri interesējas par augstākās izglītības aktualitātēm. Kampaņas misija ir sniegt augstskolu reflektantiem informatīvu palīdzību un draudzīgus padomus jautājumos, uz kuriem augstskolu reklāmas aktivitātes informāciju nesniedz vai ir maldinošas.

Reflektantu informatīvā kampaņa notiek sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju, Valsts Izglītības un satura centru, Nacionālās izglītības iespēju datu bāzi. Latvijas Studentu apvienība izsaka pateicību īpašajiem atbalstītājiem – Swedbank un apgādam “Mansards”.