Rīgas Brīvosta izsludinājusi pieteikšanos ceturtajam studentu darbu konkursam ‘Osta pilsētai’

Konkurss "Osta pilsētai". Publicitātes foto

Konkurss “Osta pilsētai”. Publicitātes foto


Rīgas Brīvosta izsludinājusi jau ceturto radošo darbu konkursu studentiem “Osta pilsētai”. Jaunieši aicināti darbus iesniegt gan tādās gadskārtējās konkursa apakštēmās kā ekonomika un mārketings, transports un loģistika, inženiertehniskās nozares, jūrniecība, apsardzes un drošība, gan – šogad – arī vēstures nozarē, atskatoties uz spilgtākajiem pagrieziena punktiem ostas 815 gadu attīstības vēsturē, informē konkursa organizatori.

Vēstures avoti liecina, ka Rīgas pirmsākumi – lībiešu ciems – bija ērta dabas izveidota osta. Daugava kā senākais posms starptautiskajā tirdzniecības ceļā starp Baltijas un Melno jūru izmantota jau 5.gadsimtā. Kuģošanas vēsturē biežāk tiek runāts par tirdzniecības artēriju no varjagiem uz grieķiem jeb Daugavas – Dņepras dzintara ceļu. Pie dzīvīgā tirdzniecības ceļa veidojās apdzīvotas vietas, tostarp Rīgas vietā tāda radās 12.gadsimtā. Ciemam bija dabiski veidojušies priekšnosacījumi ostas attīstībai – vieta, kur kuģiem patverties no vēja, viļņiem, straumes un ledus iešanas pavasara palu laikā, izkraut preces un izsēdināt pasažierus. Tādējādi lībiešu ciemats Daugavas lejteces labajā krastā, Rīgas jeb Rīdzenes upes grīvā, kļuva par ērtu tirdzniecības vietu starp skandināvu, vācu, holandiešu un citu valstu kuģotājiem, kas ostā ienāca no jūras puses un krievu kņazistu tirgotājiem – pa Daugavu no iekšzemes. Tādējādi par Rīgas ostas kā tirdzniecības ostas dzimšanas gadu tiek uzskatīts 1200.gads, ko savukārt novērtēja vācu bīskaps Alberts, gadu vēlāk līdzās ostai dibinot Rīgas pilsētu.

Konkurss "Osta pilsētai". Publicitātes foto

Konkurss “Osta pilsētai”. Publicitātes foto

Gadskārtējā konkursa “Osta pilsētai” mērķis ir sekmēt studentu izpratni par ostas darbību un attīstību, izmantojot pragmatisku pieeju, tas ir, gan paaugstināt studentu zināšanas par ostu, kas vēlāk var būt noderīgas turpmākās karjeras veidošanā, gan veicināt nopietnas izpētes un analīzes vērta ekonomisko, sociālo un arī kultūras fenomenu apzināšanu. Tāpēc konkursa dalībnieki tiek aicināti meklēt jaunas, radošas, tostarp starpdisciplināras pieejas, tādējādi savu izglītību papildinot ar jaunu pieredzi un plašākām zināšanām ostas specifikas jomā.

Konkursā drīkst piedalīties ikviens Latvijas Republikas augstākās izglītības mācību iestādē studējošs students, kā arī ikviens Latvijas valstspiederīgais, kurš studē augstākās izglītības mācību iestādē ārpus Latvijas robežām. Konkursā piedalās komanda divu cilvēku sastāvā. Radošais darbs izstrādājams atbilstoši augstākās izglītības mācību iestāžu prasībām studentu zinātniskajiem darbiem, kas nozīmē, ka konkursanti drīkst izmantot un iesniegt arī savus studiju procesā topošos projektus. Šogad konkursa darbiem ir paaugstināta kvalitātes latiņa: kopā ar darbu būs jāiesniedz arī darba vadītāja recenzija. Otrajā atlases kārtā jeb konkursa finālā studentiem savas idejas būs jāprezentē klātienē. Prezentāciju vērtēs žūrijas komisija, kurā dalību apsolījuši Rīgas brīvostas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Jūras akadēmijas deleģēti pārstāvji.

Dalībnieku komandas konkursam var pieteikties līdz šā gada 27.aprīlim konkursa mājaslapā www.ostapilsetai.lv, savukārt konkursa fināls, kad labākās komandas prezentēs savus darbus žūrijai, notiks 14.maijā.

Konkurss "Osta pilsētai". Publicitātes foto

Konkurss “Osta pilsētai”. Publicitātes foto


Iepriekšējos gados Latvijas Universitātes studenti vairākkārt ir uzvarējuši šajā konkursā, iegūstot vērtīgas balvas.