Līdz 19. maijam iespējams pieteikties Kurta Hāgena stipendijai


Līdz 19.maijam Latvijas Universitātes (LU) maģistrantūras un doktorantūras studentiem ir iespēja pieteikties LU Fonda mecenāta Kurta Hāgena stipendijai rudens semestrim, kas sniedz iespēju gūt pieredzi kādā no Vācijas universitātēm.

Pieteikumus stipendijai jāsūta uz fonds@fonds.lv, pievienojot CV, motivācijas vēstuli un apliecinājumu, ka izvēlētā universitāte ir gatava uzņemt pretendentu.

Pretendents uz rudens semestri nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda, ES fondu vai citu mecenātu stipendiju ieguvējs. Tāpat uz stipendiju nedrīkst pretendēt studenti, kas ir darba attiecībās ar LU.

Rīgā dzimušais mecenāts Kurts Hāgens (1916-2000) Latvijas Universitātei novēlējis 2,4 miljonu eiro kapitālu, kas ļauj LU studentiem piešķirt viņa vārdā nosaukto stipendiju.

Pirmo reizi Kurta Hāgena stipendija tika piešķirta 2012.gadā, ļaujot LU Vēstures un filozofijas fakultātes maģistrantūras studentei Kintijai Auziņai padziļināti studēt vācu domātāja Imanuela Kanta ētiku Tībingenes Universitātē (Universität Tübingen), kur Kanta studijas ir pārstāvētas ļoti augstā līmenī. Iegūtās zināšanas un pieredzi stipendiāte pielietoja, izstrādājot maģistra darbu, un norādīja, ka mecenāta atbalsts ir nenovērtējams Latvijas kultūras dzīvē, jo sniedz studentiem gan akadēmiskas izaugsmes iespējas, gan paver ceļu ciešākai Latvijas un Vācijas sadarbībai un sadraudzībai, kas ir bijis viens no būtiskākajiem Hāgena atbalsta mērķiem.

Šoreiz LU Fonds plāno piešķirt Kurta Hāgena stipendijas trīs studentiem. Stipendijas apmērs ir septiņi tūkstoši eiro semestra studijām.

Stipendijas komisiju veido: LU rektors Mārcis Auziņš, LU Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Izvērtējot pretendentu pieteikumus, komisija ņem vērā sekmes studijās, motivāciju, akadēmiskos sasniegumus un nopelnus LU atpazīstamības veicināšanai, aktivitāti studiju procesa organizācijā un svešvalodu zināšanas.

Pieteikšanās Kurta Hāgena stipendijai norit divas reizes gadā – rudenī studijām pavasara semestrī, un pavasarī – rudens semestrim.