Sācies studentu projektu konkurss; balvu fonds – 30 tūkstoši eiro

© Photo: Picography / Atzī:me

© Photo: Picography / Atzī:me

Sācies Latvijas Universitātes (LU)studentu projektu konkurss, kurā pieejamais finansējums ir vairāk nekā 30 tūkstoši eiro. Jau no 1. februāra studenti ir aicināti iesniegt savas idejas un projektus, lai sekmētu studentu iesaistīšanos akadēmiskās dzīves veidošanā, veicinātu pieredzes gūšanu un jaunrades attīstību. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP).

Ikviens LU studējošais var iesniegt projektus studiju procesa uzlabošanas, zinātnes, kultūras, sociālajā vai sporta jomā gan individuāli, gan kā studentu organizāciju pārstāvji. Projektus studenti katru mēnesi var iesniegt līdz mēneša pēdējai darba dienai un tos ik mēnesi izvērtēs komisija, mēneša laikā sniedzot atbildi, vai projekts ir atbalstīts. Lai pretendētu uz finansiālo atbalstu, studentiem ir jāsagatavo projekta pieteikums, izklāstot savu ideju, tās īstenošanas plānu un izmaksu aprēķinu.

Projektu izvērtēšana sastāv no divām atlases kārtām:

1. Pirmā atlases kārta – tiks izvērtēti projektu pieteikumi pēc sekojošiem kritērijiem: novitāte, ilgtspēja, projekta ieguvumi, projekta iespējas sekmēt LU studentu iesaistīšanu akadēmiskajās aktivitātēs, sociālo problēmu risināšanā vai ietekmi uz studiju procesa kvalitātes uzlabošanu.

2. Otrā atlases kārta – projektu ideju prezentēšana projektu izvērtēšanas komisijai. Uz šo kārtu tiks aicināti labākie pirmās kārtas pretendenti.

Izvērtējot projektu idejas, tiks ņemts vērā, vai tās ir iespējams realizēt pieejamā finansējuma apmērā. Pieejamais finsnsējums pa jomām: studiju procesa uzlabošanai – 17516 00 eiro, zinātnes un akadēmiskajiem projektiem – 9000 eiro, sociālajiem projektiem – 4000 eiro, kultūras un sporta projektiem – 1000 eiro. Projektus var iesniegt, kamēr ir pieejams projektu finansējums vai līdz 30. septembrim. Ar precīzu pieteikšanās kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties nolikumā LUSP mājaslapā.

Rezultāti tiks pieņemti mēneša laikā pēc pieteikuma termiņa beigām, kā arī publicēti LU Studentu padomes mājaslapā www.lusp.lv un LU Portālā lu.lv.

Jautājumus par projekta iesniegšanu, finansējuma piešķiršanas kārtību un atbalstāmajām finansējuma pozīcijām var uzdot, rakstot uz lusp@lusp.lv vai nākot uz LU Studentu padomes biroju, Raiņa bulvāris 19, 144. kab., LU SP biroja darba laikā. LU Studentu padome gan aicina iepriekš kārtīgi iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.