LU Radio NABA atgriezīsies FM frekvencē kā LR 6. kanāls

NABA (1)

No nākamā gada kā Latvijas Radio (LR) 6. kanāls skanēs līdzšinējais Latvijas Universitātes Radio NABA, tādejādi atgriežoties FM vilnī 24 stundu režīmā. To paredz Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) 11. decembra sēdē apstiprinātā valsts SIA “Latvijas Radio” iecere veidot jaunu alternatīvās kultūras un mūzikas programmu LR6, izsniedzot attiecīgu apraides atļauju. Jaunā programma ir iekļauta LR sabiedriskā pasūtījuma plānā 2015. gadam un tiks īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti (LU).

Saskaņā ar VAS “Elektroniskie sakari” sniegto informāciju, FM sakaru joslas augstā noslogojuma dēļ Rīgā papildu frekvenci (95,8 MHz) var piešķirt tikai ar zemu izstarošanas jaudu, kas būtu piemērojama vienīgi nekomerciālai radio stacijai.

“Veidojot Latvijas Radio 5. kanālu jauniešiem, Latvijas Radio bija dots uzdevums iekļaut programmā jau eksistējošos producentu grupas NABA raidījumus. Tomēr abu programmu radošās ieceres un koncepcijas ir pārāk atšķirīgas. NEPLP meklēja un atrada risinājumu saglabāt Latvijas Radio paspārnē arī alternatīvās kultūras programmu, kas būtu orientēta uz visa vecuma nekomerciālās kultūras cienītājiem, jo veicina daudzveidīgas auditorijas piesaisti Latvijas Radio kopumā,” skaidro NEPL Padomes loceklis Dainis Mjartāns.

LR 6 radio NABA programmas vadītājs Madars Štramdiers: „NABA un visi mūsu uzticamie draugi esam gandarīti, ka atgriežamies FM apraidē. Turpmāk visus pūles un laiku varēsim veltīt veidojot radio NABA kā kvalitatīvu kultūras, urbāni inteliģentās vides un alternatīvā dzīvesveida sabiedrisko mediju nevis izšķiest to cīņai par iespēju saglabāt pastāvīgu vietu FM. Visu šo laiku esam bijuši un arī turpmāk būsim dzirdami un redzami interneta vidē un mobilajās lietotnēs. Liels paldies lielajam radio NABA radošajam kolektīvam, mūsu uzticamajiem klausītājiem un LU”.

Saskaņā ar NEPLP iesniegto LR6 attīstības koncepciju, šai programmai būtu jāattīsta NABA koptās unikālās tradīcijas nekomerciālās kultūras žanrā. LR6 tematiskās prioritātes būs nekomerciālās kultūras aktualitātes, alternatīvās mūzikas kustības, nevalstisko organizāciju aktivitāšu atspoguļojums, vēstures un zinātnes komunikācija radio ēterā un citas.

LR6 ietvaros iecerēts atjaunot Saeimas plenārsēžu translāciju Rīgā un tās apkārtnē.

www.naba.lv