Aktuāla problēma: LU dienesta viesnīcu internets

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Vita Daukste, LU SZF komunikācijas studiju bakalaura programmas 3.kursa studente.

Latvijas Universitātes (LU) dienesta viesnīcu bezvadu interneta ātrumu studenti apspriež bieži un tikpat bieži sauc to ne visai labos vārdos, jo nākoties pat sēdēt gaitenī, lai iegūtu labāku interneta ātrumu un izpildītu uzdoto. Tomēr problēmai ir arī otra puse – LU Studentu padomes (LU SP) pārstāve Maira Belova apgalvo, ka nav saņemtas oficiālas sūdzības par interneta kvalitāti, tāpēc neko daudz nevarot darīt.

LU SP Sociālā virziena vadītāja Maira Belova, kura aktīvi sadarbojas ar LU Saimniecības pārvaldi, kas atbild arī par interneta kvalitāti dienesta viesnīcās, pastāstīja, ka šajā studiju semestrī nav saņemtas sūdzības par interneta kvalitāti kādā no LU dienesta viesnīcām.

„Pagājušā pavasara studiju semestrī bija viena sūdzība, bet tagad nav bijušas,” M. Belova piebilst.

„Šķiet, ka ar internetu dienesta viesnīcās cilvēki ir apmierināti.”

Problēmas pašas neatrisināsies
Maira Belova skaidro: „Tajos brīžos, kad saņemam sūdzības no studentiem gan rakstveidā, gan mutiski, tad ar LU Saimniecības daļas pārstāvjiem tiek pārrunātas šīs lietas.” Viņa piemin, ka studentus galvenokārt neapmierina interneta kvalitāte vakarpusē, kad tīkls tiek pārslogots, jo vienlaikus tiek lietoti gan datori, gan planšetes, gan mobilie telefoni. „Kopumā kvalitāte internetam LU dienesta viesnīcās ir apmierinoša,” uzskata LU SP Sociālā virziena vadītāja.

Savukārt Mārtiņš Pūriņš, LU Informācijas tehnoloģiju departamenta (ITD) direktors uzskata, ka „kādam varbūt pastāv šīs problēmas, bet, kopumā ņemot, nedomāju, ka tādas patiešām būtu.” Viņš ir pārsteigts, ka studenti sēž gaiteņos, lai iegūtu interneta labākā kvalitātē. „Mums taču katrā istabiņā ir ielikta sava rozete, kurā var pieslēgties internetam! Tur jau studenti pēc tam paši uztaisa savus mazos wi- fi rūterīšus, kurus nosauc jebkādā vārdā.

Mēs pagaidām neesam ierīkojuši bezvadu interneta kopmītnēs, tikai cieto vadu pieslēgumu,” skaidro M. Pūriņš.

Rūteri Rēznas ielas kopmītnēs
„Tikai Rēznas ielas kopmītņu stāvos ir ielikti mūsu interneta rūteri, kas ir nosaukti LU – WIFI, EDUROAM vai LU, ” stāsta M. Pūriņš. Viņš pastāstīja, ka tie izskatās kā pelēcīgas krāsas kastes un ir piestiprināti gaitenī pie sienām. Tie esot uzlikti, jo Rēznas ielas kopmītnēs dzīvo Erasmus programmas apmaiņas studenti. „Visās pārējās vietās, kur parādās LU – WIFI, tas ir pašu studentu taisīts bezvadu tīkls, jo nekāda wi-fi kopmītnēs studentiem nav.”

M. Pūriņš aicina studentus būt saprotošākiem: „Ir jāsaprot, ka, ja visi slēdzas klāt vienam rūterim, tad, protams, ir pārslodze un visiem šī interneta kvalitāte nebūs vienāda.”

Rozetes pašas no sevis nesalūzt
„Ja tiek pieteikta problēma par šīm mazajām rozetēm, kas ir ierīktas katrā kopmītņu istabiņā, mūsu cilvēks aizbrauc un mēģina tās salabot,” stāsta LU ITD direktors .Problēmas ar interneta rozetēm rodoties tad, „kad kāds kaut ko mēģina iebāzt rozetēs, nolauzt vai izdarīt ko citu – rozetes jau pašas no sevis nevar tā saplīst, ja tās stāv pieliktas pie sienas,” pārliecināts M. Pūriņš.

Lai uzlabotu interneta kvalitāti nākotnē, ir izstrādāts akadēmiskā tīkla projekts. Ja šis projekts tiks apstiprināts un veiksmīgi realizēts, tad tiks iegādāti vairāki rūteri, kurus varēs izmantot, lai pieslēgtos bezvadu tīklam. Jaunākie rūteri tikšot uzstādīti LU fakultātēs un kopmītnēs.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs.

Reālā situācija LU dienesta viesnīcās, stāsta studenti

LU dienesta viesnīca Buļļu ielā 5

Ieva Igaune, Buļļu ielas 5 dienesta viesnīcas vecākā: „Internets ir kā kuru brīdi. Šad un tad pazūd. Pēdējā laikā vairs notiek bieži, bet ir brīži, kad neiet.”

Viņa atzīst, internets biežāk nedarbojoties dienas laikā: „Esam runājuši ar LU Saimniecības pārvaldi, kas ir solījuši šo jautājumu risināt. Pagaidām kaut kas ir labāk, nekā bija pirms tams.”

Buļlu ielas 5 dienesta viesnīcas iedzīvotāja, kas vēlējās palikt anonīma, jo baidās, ka viņu kāds pēc izteiktā viedokļavarētu izlikt no istabiņas: „Internets ir labs tikai pa dienas vidu. Vakarā dažreiz vienkārši pat e-pastu no datora nevar atvērt, tāpēc eju caur mobilo telefonu.” Viņa atzīst, ka katram ir jāpērk savs rūteris, bet tas vienalga atvienojoties vairākas reizes un neko nevar izdarīt.

Dienesta viesnīcas iedzīvotāja pastāstīja, ka pavasara semestrī esot bijusi sapulce gan ar Buļļu ielas dežuranti, gan ar LU Saimniecības daļas pārstāvi. „Mēs stāstījām par interneta problēmu mūsu kojās, bet LU Saimniecības daļas pārstāvis vien noteica, ka tā esot globāla problēma un to nevarot tik viegli atrisināt, jo šī problēma pastāvot visās kojās,” apgalvo studente.

LU dienesta viesnīca Burtnieku ielā 1

Linda Zarāne, Burtnieku ielas 1 dienesta viesnīcās vecākā, pastāstīja, ka interneta problēmas pastāv arī viņu kopmītnēs.

„Internets ir salīdzinoši normāls tikai tad, ja pats iegādājies rūteri,” apgalvo L. Zarāne. „Ir stāvi vai konkrētas istabas, kur internets ir slikts un cilvēki iet sēdēt dienesta viesnīcas 1. stāva vestibilā.”

„Kopumā viss vairāk vai mazāk ir kārtībā. Internets strādā,” stāsta Santa Zarāne, dienesta viesnīcas iedzīvotāja. „Vienīgi istabiņā ir jāiegādājas rūteris. Kopumā esmu apmierināta.”

LU dienesta viesnīca Jūrmalas gatvē 74/76

„Internets ir labs un ātrs. Vienīgi vakaros, kad visi atnāk no mācībām un darba, internets sāk bremzēt, bet tā sūdzēties nevar, ” stāsta Sigita Kokoreviča, LU dienesta vecākā Jūrmalas gatvē. Viņa uzsver, ka vienīgā problēma ir tā, ka LU- WIFI nevarot pieslēgties, jo, lai to izdarītu, esot jāiegādājas rūteris.

LU dienesta viesnīca Rēznas ielā 10 C

Jēkabs Silanžs, Rēznas ielas 10 C dienesta viesnīcas vecākais: „Manuprāt, šī problēma pastāv ne tikai Rēznas kojās, bet visā LU kopumā. Internets nav pārāk labs.” Viņš arī labprāt dalās savā pieredzē: „Man, piemēram, 5. stāvā dzīvojot, nav interneta. Varbūt man vajadzētu dzīvot tuvāk rūterim… Ir daudz vieglāk sēdēt 3. stāva gaitenī un ķert internetu, jo tur ir spēcīgāks signāls.” J. Silanžs atzīst, ka dienesta viesnīcas istabiņās esot vairākas interneta kastes, kuras nestrādā. Taču cilvēki, kas dzīvo dienesta viesnīcā, diemžēl nestāsta par to un neraksta nekādus iesniegumus, tāpēc problēmas netiekot labotas.„Nav arī īpaši jēgas to darīt – tā ir tikai tukša runāšana,” uzskata Jēkabs Silanžs. „Ir jābūt pamatam, uz kā balstīties, lai veiktu kaut kāda veida izmeklēšanu. Labi, varbūt ne gluži izmeklēšanu, bet lietas izskatīšanu.”

„Negribas jau lamāties, kāds ir LU internets,” stāsta Alisa Bulavkina, kura dienesta viesnīcā dzīvo jau otro gadu. „Tagad, kad mums ir savs rūteris, viss ir kārtībā. Rūteris bija mūsu problēmas atrisinājums,

bet pirms tā iegādes mums pat ļoti bieži bija doma izskriet gaitenī, kamēr neviens neredz, un piespiest podziņu LU rūterim, lai to restartētu, bet vienmēr bija bail, ka citi par mums lamāsies, jo kādam citam šis LU internets tajā brīdī noteikti gāja.” Viņa pastāstīja, ka internets bieži esot aizķēries un bremzējis. Īpaši grūti bijis tad, kad vajadzējis darīt ko apjomīgāku, piemēram, pildīt kādu pieteikuma anketu. A. Bulavkina apgalvo, ka bieži viesi viņas istabiņā esot cilvēki no citiem stāviem, kas nāk pieslēgties viņas nopirktajam rūterim, jo tas esot krietni labāks nekā LU. „Pati arī dažas reizes esmu izbaudījusi interneta ķeršanu gaitenī kaut arī mūsu istabiņā ir rūteris, tāpat reizēm pazūd internets. ”

LU dienesta viesnīca Zeļļu ielā 8

Edgars Ķemers, Zeļļu ielas dienesta viesnīcas vecākais: „Agrāk tika novērotas problēmas, bet tagad nav. Vismaz pats neesmu saskāries un citi dienesta viesnīcā dzīvojošie arī nav sūdzējušies.”

„Mums nav nekādu problēmu, kas būtu saistītas ar internetu,” atzīst Andris Niedrītis, kurš dzīvo dienesta viesnīcā.Arī Iveta Sandare, kura dzīvo dienesta viesnīcā atzīst: „Mums ir ļoti labs internets, viss ir forši.” Viņa piebilst, ka internets mēdz uzkārties tikai vienu reizi trijos mēnešos, bet tas esot tikai uz dažām stundām.

LU dienesta viesnīca Tālivalža ielā 1B
„LU internetu neizmantoju, bet tad, kad arī to sanāk izmantot, tas ir apmierinošs,” atzīst Annija Harmsone.

Apkopojot studentu viedokļus, nākas secināt, ka lielākās interneta problēmas ir Rēznas ielas kojās, kur tā lēnums vai neesamība traucē pat mācībām, savukārt citās dienesta viesnīcās interneta kvalitāte ir apmierinoša. Risinājums varētu būt LU ITD plānotais projekts par bezvadu interneta ieviešanu un rūteru iegādi.