Latvijas Banka izsludinājusi studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu; balva – 2000 eiro

Foto:Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto:Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un stimulēt augstāko mācību iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību, skaidro tā organizatori.

Tajā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un ārzemnieki, kas konkursa norises laikā reģistrēti kā Latvijas akreditēto augstāko izglītības iestāžu studenti vai studentes.

Darbiem piedāvāts plašs makroekonomisko tēmu loks, kas aplūkojamas Latvijas, Baltijas valstu vai eiro zonas tautsaimniecības kontekstā: eiro zonas ilgtspējības novērtējums optimālās valūtas telpas kritēriju kontekstā, Eiropas Centrālās bankas monetārās politikas transmisijas analīze Baltijas valstīs, Baltijas valstu reālās konverģences ar eiro zonu analīze, kopējo faktoru produktivitāti veicinošie faktori Baltijas valstīs, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu un ārvalstu tiešo investīciju izmantošanas efektivitātes novērtējums Baltijas valstīm, fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību, Latvijas iekšzemes kopprodukta īstermiņa prognozēšana, līdzsvara cena Latvijas nekustamā īpašuma tirgū, Latvijas tautsaimniecības nozaru konkurētspējas analīze, u.c.

Uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam – 2 000 eiro.

Konkursa darbi iesniedzami Latvijas Bankā no 2015. gada 18. maija līdz 29. maijam papīra dokumenta un elektroniskā veidā.

Nolikums, tostarp darbam izvirzītās prasības un pilns piedāvāto tēmu saraksts, atrodams šeit.

Rezultāti tiks publiskoti līdz 2015. gada 30. jūnijam Latvijas Bankas interneta vietnēs www.bank.lv un www.makroekonomika.lv.

Konkursa dalībniekus aicināsim uz diskusiju, kas tiks atspoguļota www.makroekonomika.lv.