Latvijā samazinās studentu skaits

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs


Šajā akadēmiskajā gadā 60 augstākās izglītības iestādēs Latvijā, tajā skaitā 25 koledžās, studijas uzsāka 29,2 tūkstoši studentu, kas ir par 6,6% mazāk nekā 2013./2014. akadēmiskajā gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati.

Vairāk nekā puse uzņemto studentu jeb 56,1% mācās par personīgajiem līdzekļiem, savukārt 43,9% – par valsts un pašvaldību līdzekļiem. 55,8% studijas uzsākušo ir sievietes.

Pavisam 2014./2015. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības iestādēs studē 85,9 tūkstoši studentu, kas ir par 4,3% mazāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā. No tiem 51,2 tūkstoši jeb 59,6% ir sievietes.

Interesanti, ka šajā akadēmiskajā gadā 5285 studenti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārzemēs (tostarp ārvalstnieki), turpina studijas Latvijas augstskolās. Tas ir par 18% vairāk nekā iepriekšējā akadēmiskajā gadā.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem, 2013./2014. akadēmiskajā gadā 1745 Latvijas studenti studēja ārvalstu augstskolās apmaiņas programmu ietvaros.

2014. gadā augstāko izglītību ieguvuši 17,4 tūkstoši studentu, kas ir par 19,5% mazāk nekā 2013. gadā.

Detalizētā informācija par augstākās izglītības iestāžu darbu būšot pieejama CSP datu bāzē 2014. gada 29. decembrī.