LU Dienesta viesnīca – ko tu par to domā? Studenti aicināti izteikt savu viedokli

Dienesta viesnīcā izvietotā aptaujas kaste. Foto: LUSP

Dienesta viesnīcā izvietotā aptaujas kaste. Foto: LUSP

Latvijas Univeristitātes Studentu padome (LU SP) šaja pavasarī uzsākusi akciju ar devīzi “Student – neklusē, izsaki viedokli!” Latvijas Universitātes dienesta viesnīcās, lai noskaidrotu studējošo apmierinātību ar dzīves apstākļiem šajās dienesta viesnīcās.

Dienesta viesnīcās būs pieejamas ieteikumu un ierosinājumu kastes, kurās dienesta viesnīcu iedzīvotāji varēs gan ierosināt vides uzlabojumus, gan anonīmi ziņot par dažādām sadzīviskām problēmām, ar kurām saskaras, dzīvojot tajās. Visus ierosinājumus, ieteikumus un sūdzības izskatīs LU SP Sociālā virziena pārstāvji un kopīgi ar LU Saimniecības pārvaldi atradīs labākos risinājumus šo problēmu atrisināšanai un sasāpējušo jautājumu sakārtošanai, bet atbildes uz jautājumiem par studējošo dzīves ieradumiem dienesta viesnīcās palīdzēšot dienesta viesnīcu vecākajiem veidot studentu dzīves notikumus dienesta viesnīcās.

“Ik nedēļu Dienesta viesnīcas vecākais atvērs izvietotās kastes “Pandoras lādes” un secinās, kas darāms konkrētajā gadījumā. Problēmas tiks risinātas un ierosinājumi ņemti vērā! Mums ir svarīgs katrs dienesta viesnīcās dzīvojošā viedoklis gan par koplietošanas telpām, gan par dežurantēm un dienesta viesnīcu sniegtajiem pakalpojumiem,”skaidro LU SP Sociālā virziena vadītāja Maira Belova.

Šī gada marta otrajā pusē dienesta viesnīcas vecākie kopā ar LU SP Sociālā virziena vadītāju dosies uz tikšanos ar LU Saimniecības pārvaldi un LU direktoru Ati Peiču, lai pārrunātu sadzīviskās problēmas dienesta viesnīcās un izstrādātu konkrētu plānu to atrisināšanai, bet pirms tam LU SP aicina ikkatru dienesta viesnīcas īrnieku līdz 23. martam aizpildīt elektronisko aptauju:

Rēznas ielas 10c dienesta viesnīcas īrniekiem.
Burtnieku ielas 1 dienesta viesnīcas īrniekiem.
Buļļu ielas 5 dienesta viesnīcas īrniekiem.
Zeļļu ielas 8 dienesta viesnīcas īrniekiem.
Tālivalža ielas 1b dienesta viesnīcas īrniekiem.
Jūrmalas gatves 74 dienesta viesnīcas īrniekiem.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti, lai LU SP kopā ar dienesta viesnīcas vecākajiem sagatavotu nostāju par šī brīža problēmām un ierosinājumiem, veicot padziļinātāku situācijas izpēti un meklējot labākos risinājumus. Visas iesniegtās anketas ir anonīmas, bet izteiktais viedoklis tiks apkopots katru nedēļu. Regulāri Dienestu viesnīcu vecākie informēs par veiktajām izmaiņām, kā arī nozīmīgākā informācija tiks publicēta lusp.lv.