Lēdijas Adas Lavleisas un Čarlza Bebidža balvas saņēmuši labākie datorzinātņu studenti

No kreisās: Kristīne Cīpola, Roberts Darģis un Agnese Ķerubiņa. Foto: Jānis Iljins

No kreisās: Kristīne Cīpola, Roberts Darģis un Agnese Ķerubiņa. Foto: Jānis Iljins


Pagājušajā nedēļā Latvijas Universitātē (LU) tika atzīmēta 30. Latvijas Programmētāju diena, kuras ietvaros pasniegtas Lēdijas Adas Lavleisas balvas labākajām studentēm un Čarlza Bebidža balva labākajam studentam. Latvijas Programmētāju dienas ietvaros norisinājās arī referātu priekšlasījumi par aktuālām datorikas tēmām.

Lēdijas Adas Lavleisas balvu par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē saņēma LU Datorikas fakultātes datorzinātņu maģistra studiju programmas 2. kursa studente Kristīne Cīpola, savukārt par aktīvu un produktīvu darbu matemātikas popularizēšanā Lēdijas Adas Lavleisas balvu saņēma LU Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura studiju programmas 3. kursa studente Agnese Ķerubiņa.

Datorikas fakultātes studente Kristīne Cīpola nodarbojas ar ultrametrisko magazīnas automātu pētīšanu, viņa ir līdzautore divām zinātniskām publikācijām un plakātam, kas publicēti SOFSEM studentu izpētes forumā. Fizikas un matemātikas fakultātes studente Agnese Ķerubiņa devusi lielu ieguldījumu matemātikas popularizēšanā – jau kopš studiju uzsākšanas viņa iesaistījusies LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas darbībā, kuras paspārnē veikti vairāki darbi saistībā ar matemātiku un tās popularizēšanu, Agnese bijusi organizācijas komitejas locekle dažāda mēroga matemātikas olimpiādēs, tai skaitā starptautiskajās komandu sacensībās matemātikā “Baltijas ceļš ’13”, mācījusi matemātiku gan organizējot Mazo matemātikas universitāti vidusskolēniem, gan vadot matemātikas pulciņu skolēniem, gan rīkojot nometnes starptautiska mēroga olimpiāžu Latvijas izlasei, gan neklātienē vadot Profesora Cipariņa klubu.

Čarlza Bebidža balvu par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnē šogad saņēmis LU Datorikas fakultātes datorzinātņu maģistra studiju programmas 1. kursa students Roberts Darģis. Roberts Darģis nodarbojas ar runas atpazīšanas iespēju pētījumiem, kā rezultātā izveidojis latviešu valodas runas atpazīšanas sistēmu. Pētījums sekmējies ar vairākām publikācijām un prezentācijām konferencēs. Ārpus zinātniskā darba Roberts sekmīgi piedalījies arī programmēšanas sacensībās.

Tradicionāli Latvijas Programmētāju dienā norisinājās referātu priekšlasījumi: LU profesors Andris Ambainis uzstājās ar referātu par kvantu fiziku dzīvajā dabā, LU asociētā profesore Laila Niedrīte stāstīja par jaunākajām pasaules tendencēm datorikas mācīšanā skolā, savukārt LU asociētais profesors Ģirts Karnītis izklāstīja jaunākās datorikas aktualitātes. Referātus video ierakstā iespējams noskatīties LU portālā – www.lu.lv.

Par Latvijas Programmētāju dienu

Latvijas Programmētāju diena jau kopš 1986. gada tiek atzīmēta katru gadu decembrī, par godu pasaulē pirmās programmētājas – lēdijas Adas Lavleisas dzimšanas dienai 10. decembrī. Kopš 1986. gada Latvijas Programmētāju dienas ietvaros tiek pasniegta viņas vārdā nosauktā balva matemātikā, datorzinātnē un to pielietojumos, kuru saņem studente-sieviete. Balva paredzēta, lai studentes aktīvāk iesaistītos zinātniskajā darbā un tā popularizēšanā.

Savukārt, atzīmējot pasaulē pirmās programmu rēķinmašīnas konstruktora Čārlza Bebidža dzimšanas dienu, kopš 1991. gada tiek pasniegta arī viņa vārdā nosauktā balva, kuru saņem Datorikas fakultātes students – vīrietis par aktīvu un produktīvu darbu datorzinātnēs un to popularizēšanā. Balva tiek piešķirta sadarbībā ar Latvijas Universitātes aģentūru „LU Matemātikas un informātikas institūts”.