Pasniegtas LU Studentu padomes balvas; Labākā pašpārvalde ‘biologiem’

Ceturdienas, 4. decembra, vakarā svinīgās 20. gadsimta 20. gadu noskaņās Latvijas Universitātes Studentu padome (LU SP) un vecbiedri aicināja studentus, augstskolas vadību, pasākumu veidotājus un studentiem nozīmīgu notikumu autorus uz svinīgo gada balvu pasniegšanas ceremoniju.

Balvas tika pasniegtas 14 nominācijās, nosakot gada studentu, dekānu, pasniedzēju, senatoru, studējošo pašpārvaldi, inovāciju, studentu draugu, LU tēla nesēju, kā arī izvērtējot, kas ir bijuši šī gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā, sociālās dzīves uzlabošanā, studentu pārstāvniecībā, kultūras pasākums un gada ķeza. Toties katras fakultātes studentiem un darbiniekiem bija iespēja noteikt, kas šogad ir bijis konkrētās fakultātes gada notikums.

Balvas šogad sadalītas šādi:
Gada senators – Dita Dzērviniece (Juridiskā fakultāte);
Gada dekāns – Ralfs Kokins (Teoloģijas fakultāte);
Gada fakultātes studējošo pašpārvalde – Bioloģijas fakultātes Studējošo pašpārvalde;
Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā – LU SP Akadēmiskais seminārs;
Gada ieguldījums sociālās dzīves uzlabošanā – LU Ekonomikas u:)
n vadības fakultātes Studējošo pašpārvaldes Ziemassvētku labdarības brauciens 2014;
Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā – Dita Dzērviniece;
Gada inovācija – Humanitāro zinātņu fakultātes Āra auditorijas;
Gada kultūras pasākums – Culture Exchange programme;
Gada ķeza – Aristotelis’14 (Vakara daļa)
Gada studentu draugs – Fazer
Gada LU tēla nesējs – Vjačeslavs Kaščejevs;
Gada mentors – Vita Daukste (Sociālo zinātņu fakultāte);
Gada students – Elza Žumbure (Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte);
Gada pasniedzējs – asoc. prof. Edgars Brēķis (Ekonomikas un vadības fakultāte)

“Balvas šogad ir sadalītas, lai tās kalpo par motivācijas devu nākamajā gadā veidojot mūsu Universitātes studentu dzīvi krāšņāku, dinamiskāku un studentiskāku. Kā arī veidojot nākotni, atceramies par vēsturi, saknēm un tradīcijām,” aicina LU Studentu padomes Vecbiedri. Šogad balvu pasniegšanas ceremoniju caurvija gan studentu komentāri par gada notikumiem, Latvijas Universitātes pirmo gadu studentu stāsti, ieskats Latvijas Universitātes Muzeja dzīļu materiālos par studentu dzīvi teju pirms 90 gadiem.

Lielu paldies organizatori saka saviem atbalstītājiem un draugiem: Latvijas Universitātei, LU Muzejam, LU Radio NABA, NABAKLAB, Fazer, Ģertrūdes ielas teātrim, Jaunajam Rīgas teātrim, un Kafija Melnā.

Gada dekāns Ralfs Kokins. LU SP Gada balva 2014

Gada dekāns Ralfs Kokins. LU SP Gada balva 2014

LU rekors prof. Mārcis Auziņš. LU SP Gada balva

LU rekors prof. Mārcis Auziņš. LU SP Gada balva

Santa Zarāne LUSP Gada balvas 2014  pasniegšanā

Santa Zarāne LUSP Gada balvas 2014 pasniegšanā