Līdz 10. decembrim varēs pieteikties studiju un studējošo kredītu dzēšanai no valsts budžeta

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs


Valdība 19.novembrī apstiprināja rīkojumus par studiju un studējošo kredītu dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Tie nosaka profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem valsts garantēto kredītu sāks dzēst šogad. Kopumā kredītu dzēšanai no 2014. gada valsts budžeta ir atvēlēti 1698989 eiro. Apstiprinātie rīkojumi paredz, ka pretendenti iesniegumus var iesniegt līdz 10. decembrim.

2014. gadā valsts garantēto kredītu dzēšanu varēs uzsākt 134 izglītības jomas speciālisti, 57 augstāko mācību iestāžu un zinātnisko institūtu speciālisti, 76 sociālā darba speciālisti, 51 kultūras jomas speciālists, 42 veselības aprūpes speciālisti, kā arī 246 valsts pārvaldes darbinieki, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Rīkojumus izstrādājusi Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā Labklājības, Kultūras, Veselības, Iekšlietu un Vides un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, kuros secināts, ka iedzīvotāju aizplūšana un dzīves vides kvalitātes atšķirības pašvaldībās rada problēmas kvalificētu speciālistu piesaistei darbam reģionos. Prioritātes noteikšana studiju un studējošo kredītu segšanai ārpus Rīgas un Rīgas reģiona strādājošajiem ir viens no veidiem, kā piesaistīt jaunos speciālistus darbam lauku reģionos tautsaimniecībai nozīmīgās profesijās.